Służba Bogu

 

Modlitwa na palcach ręki

 

Każdy palec symbolizuje inną grupę ludzi, za których chcemy się modlić, a więc:

·         Kciuk – to najbliżsi

·         Wskazujący – to ludzie niewierzący, szukający Boga i zagubieni

·         Średni (najwyższy) – to ludzie autorytetu: przywódcy, nauczyciele, przełożeni i księża

·         Czwarty (najsłabszy) – to chorzy, cierpiący, biedni, potrzebujący pomocy

·         Mały (najmniej ważny) – to my sami

 

 

Krople wody, ryby i liście – zadanie na Adwent

 

Każda/y otrzymuje karteczkę z przypowieścią albo opisem z Ewangelii i odszukuje odpowiedni fragment w Biblii, n.p.

 

·         Mateusz 4, 19 („Pójdźcie za mną, a uczynię, że się staniecie rybakami ludzi.”)

·         Mateusz 5, 23 („...zostaw tam dar swój przed ołtarzem i idź pierwej pojednać się z bratem swoim.”)

·         Mateusz 6,28 („Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną...”)

·         Mateusz 13, 4-9 („A inne ziarna padły na ziemię dobrą i dały owoc.”)

·         Mateusz, 14, 24-33 („A gdy począł tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie!)

·         Jan, 4, 5-16 („Każdy, kto pije z tej wody znów będzie pragnął; lecz kto by pił z wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki.”

·         Jan 15, 5-8 („Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.”)

 

Kiedy odnajdzie odpowiedni fragment w Biblii, podejmuje osobiste zobowiązanie, n.p. pogodzić się z przyjaciółką, zaufać Panu, że da odwagę postąpić uczciwie. Następnie wycina odpowiedni kształt ryby, liścia , kropli wody i wpisuje swoje postanowienie wraz z inicjałem i wrzuca do sieci lub koszyka, który się ofiaruje w procesji z darami.

 

Harcerska Droga Krzyżowa

 

Praca nad sobą w Wielkim Poście

 

1.       Zrób postanowienie na czas Wielkiego Postu

– może to być jakaś ofiara, czyli wyrzeczenie się czegoś, n.p.

·         nie jeść słodyczy,

·         nie oglądać telewizji,

·         nie odkładać zadania domowego na późniejszy czas;

 

albo postanowienie, n.p

·         nie kłócić się z rodzeństwem,

·         wykonywać polecenia rodziców bez dyskusji,

·         codziennie ścielić łóżko,

·         codziennie zrobić komuś z rodziny dobry uczynek.

 

Najważniejsze, aby tę ofiarę lub postanowienie wykonywać co dzień. Takie codzienne pokonywanie trudności pomaga nam zuchom, harcerkim, harcerzom, instruktorkom i instruktorom być coraz lepszymi ludźmi.

 

2. Jak już postanowisz, co będziesz robić, to napisz imię i nazwisko na „Harcerskiej Drodze Krzyżowej”.

 

3. Zaczynając od Środy Popielcowej (w górnym lewym rogu), każdego dnia, po wykonaniu postanowienia, postaw krzyżyk albo zamaluj kolejne kółeczko. W niedziele oraz w Wielki Piątek i Niedzielę Wielkanocną otwierasz okienko z obrazkiem.

 

 

Jak złożyć Kalendarz Wielkopostny

 

1.  Wydrukować obie strony kalendarza na sztywnym papierze (brystolu). 

2. Używając małych nożyczek albo scyzoryka, na pierwszej stronie, naciąć duże klatki wzdłuż tłustych kresek i przerywanej kreski w taki sposób, aby stworzyć „okienko”, jak niżej.

 

     

 

 

 

   

       Więcej I-sza strona        Więcej II-ga strona

 

3. Posmarować drugą stronę klejem do papieru, po brzegach i między obrazkami.

4. Przyłożyć pierwszą stronę na drugą tak, aby okienka pokrywały się z obrazkami i mocno przycisnąć, aby klej chwycił.

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 7