Piosenki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowa pieśń wieczorna skautek “Idzie noc”, przełożona na język polski przez druhnę Olgę Małkowską, pierwszy raz śpiewana była na obozie instruktorskim Głównej Kwatery Harcerek w Spuszy w 1922r. Obóz ten prowadziła druhna Małkowska.

Hejnał ten został na całej kuli ziemskiej uznany jako hejnał wieczorny, (bez słów). Poważna melodia hejnału nie powinna być wykorzystana do przeróbek na pobudkę ranną.

Pieśń śpiewamy stojąc w kole z rękami skrzyżowanymi przed sobą, które podajemy sąsiadom. Na zakończenie przekazujemy uścisk dłoni ze słowem „Czuwaj”.

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 7