Gawęda

 

 

 

 

"Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy"

 

Kiedy harcerki Samodzielnego Zastępu “KORALE” zdecydowały że chcą wizualnie pokazać Prawo Harcerskie, znalazły w podręczniku “Tropicielka” obrazkowe ujęcie naszego Prawa.  Cieszyły się bo miały zamiar ożywić tę stronę zamieniając rysunki na nowoczesne zdjęcia harcerek w zastępie. Więc z aparatami w rękach każda miała przemyśleć parę punktów Prawa i ustawić koleżanki do zdjęcia. Najwięcej trudności jednak im sprawił punkt drugi, “Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy”.  Jak ująć symbolicznie słowność?  Że to co powiedziałaś jest pewne i uczciwe? Że można liczyć, że będziesz na czas na umówione spotkanie?  Jak ująć symbolicznie, że nie kłamiesz? Że nie rzucasz słowa na wiatr? 

 

Następnie harcerki zastanawiały się, dlaczego rycerz jest symbolem “słowa harcerki”.  Gdy rycerz składał przysięgę rycerską traktował swoje zobowiązanie za punkt honoru na całe życie.  Między innymi, rycerze bronili słabszych, byli zdyscyplinowani a gdy zachodziła potrzeba, ludzie wiedzieli że mogą liczyć na to, że rycerze staną w obronie wolności.  Harcerki starały się zrozumieć, kim był Zawisza i dlaczego właśnie kojarzy się z drugim punktem Prawa Harcerskiego. Dowiedziały się, że Zawisza zapisał się chlubnie w historii Polski i, że historyczny obraz Jana Matejki “Bitwa pod Grunwaldem” ujął tego rycerza na zawsze w roli heroicznej przy królu Władysławie Jagielle:  rycerza, który jest pewny i uczciwy, na którym można polegać 100% że wykona to, co obiecał. 

 

Więc unowoczesniając obrazkowe Prawo Harcerskie, harcerki Samodzielnego Zastępu “KORALE” zdecydowały zatrzymać symboliczną rycerską zbroję, dodając tylko własną twarz na miejsce rysunkowego rycerza. 

 

W 2010r. harcerka stara się właśnie być taką, jak Zawisza – słowna, uczciwa i na której można zawsze polegać.  Czy można polegać na Twoim słowie?

 

Czuwaj!

Izabella Buras hm.

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 8