Gry i Ćwiczenia

Krzyżówka obozowa

 

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomo à

 

3.         Sprzęt obozowy należy używać _______.

6.         Latem nosimy czapkę lub ________ od słońca.

7.            _________  jest potrzebna, aby spać wygodnie na pryczy.

9.            _________  wyrabia dyscyplinę i zapewnia porządek w obozie.

12.        „Woda się lała dziurą metrową i mi zalała i to i _______.”

13.            „Harcerskim ________ w życia dniach wiernymi zawsze być.”

15.            _________ są potrzebne do wbijania śledzi.

16.        Na samym dole plecaka powinny znajdować się rzeczy  ________.

17.        Inaczej kijki, które podtrzynują namiot.

18.        Po ciszy nocnej zachowujemy się ________ aby dać wszystkim możność

spokojnego snu.

20.        Na obozie posiłki zaczynamy i kończymy  ________.

21.        Nocna warta stoi do _______ a potem budzi komendę.

22.        Na obozie czy wycieczce butelka  _______  zawsze powinna być pod ręką.

23.        Linki od namiotu należy rozluźnić jak pada  ________.

 

Pionowo â

1.         Na warcie _______ jest używana tylko w konieczności.

2.         Domki dla pszczół.

4.            _______ Perć to stroma scieżka wysoko w polskich Tatrach.

5.         ______ lecą z ognia; zachowuj się przy ogniu ostrożnie.

8.         W czystym namiocie jest wszystkim  __________

10.        Dopasuj na plecach plecak dopiero jak jest  __________

11.        W namiocie należy trzymać swoje rzeczy w ________

14.        Myj zęby rano i  _______

17.        Część umundurowania, którą można wykorzystać n.p. do zrobienia noszy.

19.            _______ noża lub toporka może zranić – ostrożnie!

21.        „Stary las uśmiecha się, piosnki w górę _______”

 

Odpowiedź

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 7