Nasze Instruktorki

Hm. Danuta Pstrokońska Brzezińska Andersz
 

Ø   Urodziła się 29 maja 1926r. w Kaliszu. Mieszka obecnie (2010r.) pod Londynem.

Ø      29 czerwca 1940r. została z matką i siostrami wywieziona za Ural na Syberię.

Ø      Po amnestii dotarła w marcu 1942r. do Teheranu w Persji. Tam wstąpiła do harcerstwa.

Ø      W styczniu 1944r. wyjechała do Nazaretu do wojskowej Szkoły Młodszych Ochotniczek.

Ø      Po wojnie wraz z mężem lotnikiem często zmieniała miejsce zamieszkania i dopiero w latach 60-ych wróciła do pracy harcerskiej przy Hufcu Pomorze (tereny południowej Anglii).

Ø      Jako Hufcowa Hufca Pomorze kierowała pracą hufca w latach 1978-84.

Ø      Kilkakrotnie pełniła funkcje w Naczelnictwie i w Głównej Kwaterze Harcerek.

Ø      W latach 1994-2000 pełniła funkcję Naczelniczki Harcerek.

Ø      Udzielała się w wielu organizacjach polskich.

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Helena Eckstein
 

Ø   Urodziła się 4 maja 1893r. w Stryju. Zmarła 7ego sierpnia 1957r.

Ø      Była związana z ruchem Elsowskim ks. Lutosławskiego.

Ø      Do harcerstwa wstąpiła w 1912r. w Stryju.

Ø      Podczas I Wojny Światowej wraz z drużyną pełniła służbę pomocy uchodźcom w Stryju.

Ø      W latach 20tych prowadził pracę harcerską w okolicach Stryjowa.

Ø      Brała udział w Międzynarodowej Konferencji Skautek na Buczu w 1932r. oraz w Zlocie w Spale w 1935r.

Ø      Po wybuchu II Wojny Światowej zostałae mianowana Komendantką Pogotowia Harcerek w Stryju.

Ø      Aresztowana w grudniu 1944r. została wywieziona na prace w głąb Rosji.

Ø      W 1946r. wróciła do Polski. Wyjechała do brata, który był we Włoszech a stamtąd do Anglii.

Ø      Uczyła w polskich szkołach w Diddington i Stowell Park.

Ø      Współpracowała z Główną Kwaterą w Londynie razem z hm Heleną Grażyńską, hm Heleną Sadowską, hm Józefą Mękarską, hm Natalią Milewską-Duffekową i hm Władysławą Spławską.

 Pełny życiorys . . .


 

Hm. Józefina Łapińska

 

Ø   Urodziła się w Łodzi w zaborze rosyjskim 18-go września 1900r. Zmarła w Konstancinie 27-go lipca 1986r.

Ø      W 1914r. wstąpiła do I Żeńskiej Drużyny Skautowej w Łodzi. W czasie I Wojny Światowej, po przybyciu do miasta Legionów, była kurierką.

Ø      Była delegatką na zjazd połączeniowy organizacji skautowych z całego terenu Kongresówki w 1916r.  Została drużynową III Łódzkiej Drużyny Żeńskiej.

Ø     W 1920r. jako studentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, założyła V Hufiec Żeński w robotniczych dzielnicach Woli i Powiśla. W latach 1922-24 równocześnie była zastępczynią Komendantki Chorągwi i kierowniczką Wydziału Organizacyjnego GK Harcerek.

Ø      Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka. Na polecenie GK Harcerek, w 1929r. rozwinęła pracę harcerską na Kielecczyźnie i zorganizowała nową Chorągiew Kielecko-Radomską, którą kierowała do 1939r.

Ø     Mianowana kierowniczką Wydziału Kształcenia GK Harcerek w 1931r. i Komendantką Szkoły Instruktorskiej na Buczu w 1932r., organizowała na Buczu kursy dla kierowniczek pracy harcerskiej, kolonie dla dzieci z rodzin bezrobotnych na Śląsku, i „klasę zdrowia” dla dzieci chorych na gruźlicę.

Ø     Opracowała i wydała szereg książek metodycznych, m.in. „Harcerkę na zwiadach” i „Książkę zastępowej”.

Ø     Jako kierowniczka Pogotowia Harcerek, od 1938r. przygotowała Organizację Harcerek do służby w warunkach wojennych a następnie kierowała Pogotowiem podczas kampanii wrześniowej.

Ø      Po kapitulacji kierowała pracą Organizacji Harcerek w warunkach konspiracji aż do końca II Wojny Światowej. Jawnie działała w Radzie Głównej Opiekuńczej, organizując domy opieki i zakłady dla dzieci chorych, kalekich i osieroconych.

Ø     Po wojnie zajęła się opieką nad dziećmi i walką z gruźlicą. Ostatnie lata poświęciła pracy nad historią harcerstwa.

Ø      Była świetną organizatorką, konsekwentnie realizującą cele wychowawcze w programach pracy harcerskiej.  Chociaż sama od 26-go roku życia cierpiała na gruźlicę, nie szczędziła pracy ani sił na pracę dla innych, dając przykład ofiarnej służby bliźnim.

Pełny życiorys . . .

Hm. Krystyna Eckstein Szwagrzak

 

Ø   Urodziła się 10 sierpnia 1935r. w Stryjowie w Małopolsce. Obecnie (2010r.) mieszka w Londynie.

Ø      Szkołę rozpoczęła w Stryjowie gdzie też spędziła lata wojny. Po wojnie wyjechała z rodziną do Kłodzka na Dolnym Śląsku.

Ø      Tam wstapiła do drużyny harcerek.

Ø      W 1946r. wyjechała z matką i ciotką do Ojca do Włoch, a potem dalej do Anglii. Ukończyła studia pedagogiczne i pracowała jako nauczycielka.

Ø      Wstąpiła do drużyny „Wisła” w Hufcu „Bałtyk”. Jako wędrowniczka należała do drużyny „Jantar”.

Ø      Prowadziła referaty zuchowe w Hufcu, Chorągwii WB i przy Głównej Kwaterze Harcerek.

Ø      Pełniła funkcję Naczelniczki Harcerek w latach 1988-1994.

Pełny życiorys . . .


Hm
Barbara Straszyńska Zdanowicz
 

Ø   Urodziła się 22 listopada 1930r. w Turku w województwie Łódzkim.

Ø   Wywieziona do Rosji wraz z Rodzicami w 1940r.

Ø   Po amnestii w 1942r. trafiła do polskiego osiedla Koja w Ugandzie. Tu ukończyła szkołę powszechną. Wstąpiła do harcerstwa 10 grudnia 1942r. do drużyny harcerek im. Emilii Plater w Koja.

Ø   W latach 1944-45 wyjechała do polskiego ośrodka w Tengeru gdzie jako wódz pomagała prowadzić gromadę zuchową „Bratki”.

Ø   W 1948r. wyjechała do Anglii do obozu polskiego w Husbands Bosworth. Tam założyła gromadę zuchową,  i nawiązała kontakt z angielskimi skautkami.

Ø   W lipcu 1949r. otrzymała świadectwo ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego w Polskim Liceum i Gimnazjum Żeńskim im. I. Paderewskiego w Stowell Park, a we wrześniu 1949r. rozpoczęła trzyletnie studia w Nottingham and District Technical College.

Ø   W 1954r. wyszła za mąż i założyła rodzinę.

Ø   W latach 1970-1984 Hufcow Hufca „Wawel”.

Ø   Mianowana Komendantką Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii w 1978r. Funkcję tę pełniła do października 1988r.

Ø   W latach 1988-2009 była kolejno Wice Przewodniczącą ZHP, Przewodniczącą Zarządu Okręgu Wielkiej Brytanii, członkiem Naczelnictwa i Naczelnego Sądu.

Ø   W 2000r. została – jako pierwsza kobieta – wybrana Przewodniczącą ZHP działającego poza granicami Kraju.  Funkcję tę pełniła aż do 2006r.

Ø   Udzielała się w parafii w Nottingham, przy komitecie polskiej szkoły, przy Skarbie Narodowym i Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów.

Ø   Obecnie zamieszkuje w Nottingham.

Pełny życiorys . . .

 

 

Chorągiew Harcerek w Argentynie

 

Hm. Nina Smirnówna Kuklińska

         

Ø   Urodziła się  14 września 1924r. w Kopytowie koło Równego na Wołyniu. Zmarła 18 marca 2005r. w Brodnicy w Polsce.

Ø      Do harcerstwa wstąpiła będąc w szkole podstawowej w Korcu.

Ø      W styczniu 1944r. została wywieziona na przymusowe prace do Niemiec.

Ø      W 1950r. wyemigrowała do Argentyny, gdzie trzy lata później wyszła za mąż za dh. Witolda Kuklińskiego.

Ø      Do pracy harcerskiej w Argentynie włączyła się przez Krąg Starszoharcerski „Wędrowny Znicz”.

Ø      Przez 16 lat kierowała pracą referatu zuchowego i prowadziła wiele kolonii, złazów i obozów harcerskich.

Ø      W latach 1978-1979 pełniła funkcję Komendantki Chorągwi Harcerek w Argentynie.

Ø      Druhna Nina była oddana pracy zuchowej i poświęcała tej pracy wiele czasu. Była nadzwyczaj odpowiedzialna, pogodna, obowiązkowa, wytrwała i skromna.

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Danuta Marcinkiewicz Sempolińska

         

Ø   Urodziła się   12 maja 1915r. w Warszawie. Zmarła 29 stycznia 2003 w Maciaszkowie w Argentynie.

Ø      Mając 11 lat wstąpiła do 14 drużyny harcerek im. Królowej Jadwigii w Warszawie.

Ø      We wrześniu 1939r. w czasie oblężenia Warszawy wyszła za mąż za oficera Wojska Polskiego Władysława Sempolińskiego.

Ø      W 1949r. rodzina Sempolińskich wyemigrowała do Argentyny.

Ø      Od przyjazdu do Argentyny włączyła się do pracy harcerskiej i społecznej.

Ø      W latach 1965-66 założyła gromadę zuchową „Dobre Ziółki” i  5-tą drużynę harcerek im. Batalionu Zośka w Maciaszkowie.

Ø      Druhna Danusia była pełna energii, umiejąca pokonywać przeszkody, życzliwa dla wszystkich i bardzo wymagająca od siebie i innych. Do końca życia pełniła służbę harcerską.

Pełny życiorys . . .

 

Chorągiew Harcerek w Australii

 

Hm. Bożena Dzięglewska-Sain

 

Ø     Założycielka pracy harcerskiej w Sydney gdzie prowadziła pracę przez 3 lata od lutego 1961r.

Ø     W 1963r. wyjechała do Londynu i włączyła się do pracy w Hufcu „Bałtyk”.

Ø     Po powrocie do Australii wzbogaciła pracę harcerską w Sydney doświadczeniami z Londynu.

Ø     Brała czynny udział w Zlocie Tysiąclecia Chrztu Polski w Picton Lakes niedaleko Sydney gdzie zebrało się 500 młodzieży harcerskiej z 4 ośrodków w Australii.

Ø     Po ponownym wyjeździe z Australii udzielała się w pracy zuchowej w Londynie po czym wyjechała do Włoch gdzie nie było możliwości pracy harcerskiej.

Pełny życiorys . . .

 


Phm. Elżbieta Duda Stuligłowa

 

Ø    Urodziła się 4 listopada 1925 roku w Przyłbicach pow. Jaworów. Zamieszkuje w Australii.

Ø      Ukończyła szkołę podstawową w Krakowie i tam wstąpiła do harcerstwa.

Ø      Po wojnie wyszła za mąż i założyła rodzinę, z którą w 1951r. wyemigrowała do Australii.

Ø      W maju 1954r. założyła pierwsza drużynę harcerek w Brisbane.

Ø      Pełniła funkcję namiestniczki harcerek w Brisbane od 1966 do 1970r.

Ø      W 1970r. jako pierwsza Hufcowa prowadziła Hufiec Harcerek „Pomorze” w Brisbane. Niedługo potem wyjechała z Brisbane.

Ø      W  życiu zawodowym pracowała jako pielęgniarka-doradczyni w Rehabilitacji Alkoholowo-Narkotykowej.

 

Pełny życiorys . . .

 

 

Chorągiew Harcerek w Kanadzie

 

Hm. Barbara Dorajczyk Głogowska
 


Ø    Urodziła się w Warszawie w 1917r. obecnie zamieszkuje w Kanadzie.

Ø    Była zuchem w gromadzie doświadczalnej hm Jadwigi Zwolakowskiej.

Ø    Uczestniczyła w kursie wodzów zuchowych prowadzonym przez Aleksandra Kamińskiego.

Ø    Oddelegowana do pracy w harcerstwie poza granicami Kraju w 1938, prowadziła kolonię zuchową we Francji.

Ø    W 1939r. Została wysłana do pracy w żeńskich polonijnych drużynach pracujących przy kanadyjskich skautkach. Wybuch wojny przerwał pracę.

Ø    Do służby harcerskiej powróciła w latach 50-tych wraz z wzrostem liczby Polaków przyjeżdżających do Kanady.

Ø    Pracowała społecznie przy polskiej szkole, zespole tanecznym i Kongresie Polonii Kanadyjskiej.

Ø    Nadal pełni słuzbę przy Chorągwi Harcerek w Kanadzie.

 

 Pełny życiorys . . .

 

Hm. Anna Mazurek       


 

Ø    Urodziła się we Lwowie 26 lipca 1907r. Zmarła 8 lipca 1990r. w Calgary w Kanadzie.

Ø      Na Uniwersytecie Jana Kazimierza ukończyła wyższe studia w zakresie geografii.

Ø      Po uzyskaniu magisterium z pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie była profesorem gimnazjów lwowskich.

Ø      Do harcerstwa wstąpiła w 1921r. we Lwowie; pełniła rożne funkcje.

Ø      Uczestniczyła we Zlocie w Spale w 1935r.

Ø      Po wybuchu II Wojny Światowej była czynnym członkiem AK.

Ø      Została mianowana harcmistrzynią w 1943 r. przez Komendantkę tajnej Chorągwi Lwowskiej.

Ø      Aresztowana przez Gestapo w 1943r. przebywała w obozie koncentracyjnym Oświęcim, a potem w obozie Ravensbrück. 

Ø      Była zastępową działającej tam konspiracyjnej drużyny harcerek "Mury".

Ø      Po zakończeniu wojny prowadziła hufiec harcerski w Niemczech.

Ø      W 1948r. wyemigrowała do Kanady, osiedliła się w Calgary i pracowała jako pielęgniarka.

Ø      Opiekowała się harcerstwem w Calgary.

 

 Pełny życiorys . . .

 

Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych   

 

 

Hm. Ewa Narolewska Jastrzębska
 

Ø   Urodziła się w Wilejce 21 października 1934r. Zmarła 3 czerwca 2001r. w Stanach Zjednoczonych.

Ø      Lata wojenne spędziła w Chynowie pod Warszawą.

Ø      Po wojnie w 1946r. przedostała się z matką do Anglii i połączyły się z ojcem lekarzem w Armii Polskiej.

Ø      W 1949r. cała rodzina wyemigrowała do Ameryki i osiedliła się w Chicago.

Ø      W  Chicago  w  1951r. wstąpiła do  harcerstwa  na organizacyjnej zbiórce I   Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi.

Ø      W 1956 r. poślubiła Witolda  Jastrzębskiego uczestnika Powstania Warszawskiego, członka AK; mieli troje dzieci.

Ø      Ukończyła wyższe studia w zakresie technologii medycznej.

Ø      Stale pracowała w harcerstwie: była Hufcową Hufca Tatry oraz w  latach  1975-1977 pełniła funkcję Komendantki Chorągwi Harcerek w Stanach Zjednoczonych.

Ø      Inteligentna, energiczna i wspaniała organizatorka. Bardzo sumiennie wywiązywała się ze swych obowiązków. Miała szczególne zainteresowania przyrodnicze.

 

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Felicja Fedorowicz Ożarowska
 

 

Ø   Urodziła się w Borszczowie koło Czortkowa 3 grudnia 1919r., zmarła 23 listopada 1986r., pochowana w Amerykańskiej Częstochowie.

Ø      Należała do drużyny harcerek im. Marii Konopnickiej przy gimnazium państwowym w Buczaczu (woj. tarnopolskie), Hufiec Stanisławów, Chorągiew Lwowska.

Ø      Przyrzeczenie złożyła na ręce Naczelniczki, hm. Jadwigi Wierzbiańskiej, podczas Zlotu 25-lecia ZHP w Spale.

Ø      W kwietniu 1941r. rodzina znalazła się w Palestynie gdzie jako instruktorka pomagała przy akcjach letnich.

Ø      Po zakończeniu wojny dojechała do Stanów Zjednoczonych gdzie w 1955r. zaczęła ponownie działalność harcerską.

Ø      Ponad ćwierć wieku sekretarka Hufca Harcerek „Podhale” w Nowym Jorku.

Ø      Bardzo pozytywna, uśmiechnięta, życzliwa i pełna radości życia.

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Władysława Poniecka Wojciechowska

 

Ø   Władysława Poniecka urodziła się w Warszawie 23 września 1921r. Zmarła 10 listopada 1992r. w Stanach Zjednoczonych.

Ø      Członek 60 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny im. M. Konopnickiej, hufiec Mokotów. Przyrzeczenie złożyła 24.XII.1932r.

Ø      W 1935r. brała udział w Jubileuszowym Zlocie ZHP w Spale.

Ø      Brała udział w oblężeniu Warszawy w 1939r. jako sanitariuszka. Aresztowana 18 stycznia 1940r.

Ø      We wrześniu 1941r. została wywieziona do Ravensbrück gdzie włączyła się w działalność tajnej drużyny harcerek „Mury”.

Ø      W 1945r. z ”Marszu śmierci” z Neu Rohland do Dachau, po pięciu dniach marszu, uciekła w nocy z siedmioma harcerkami.

Ø      Po wyzwoleniu brała czynny udział w organizowaniu harcerstwa w Niemczech. Tam też poznała i poślubiła Mariana Wojciechowskiego.

Ø      W 1950 r. z rodziną wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i osiedliła się w Detroit gdzie współorganizowała harcerstwo.

Ø      Pełniła funkcję Komendantki Chorągwi w Stanach Zjednoczonych.

Ø      Za swą działalność i harcerską postawę była ceniona i lubiana.

 

Pełny życiorys . . .

Chorągiew Harcerek w Wielkiej Brytanii  

 

 

 

 

Dz. harc. Antonina Biesaga

 

Ø   Urodziła się  w Polsce 21 lutego 1909r.  Zmarła 13 maja 2010 w Lancaster, WB.

Ø      Ukończyła studia na uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Ø      Wyszła za mąż za Stanisława Biesagę.

Ø      Po wybuchu wojny wyjechała z dziećmi do Lwowa  skąd zostali wywiezieni przez władze sowieckcie na Syberię.

Ø      Po amnestii, z Armią Andersa dotarła przez Persję do Palestyny a po zakończeniu działań wojennych przyjechała do Anglii.

Ø      W latach 50-tych osiedliła się w Wolverhampton gdzie była nauczycielką a później kierowniczką polskiej szkoły.

Ø      Do harcerstwa wstąpiła jako osoba dorosła; złożyła przyrzeczenie w 1966r. Przez 25 lat prowadziła gromadę zuchową „Promyki” przy Hufcu Mazowsze.

Ø      Pełniła funkcję Skarbniczki Chorągwi Harcerek w Wielkiej Brytanii.

Ø      Po śmierci męża przeprowadziła się z dala od jednostek hufca ale stale utrzymuje kontakt z Hufcem Mazowsze.

 Pełny życiorys . . .

 

 

Hm. Danuta Okuniewska Buras  
 

 

Ø   Urodziła się w Hłyboczku na Wołyniu  25 lutego 1933r. Zmarła 10 kwietnia 1999r. w Leicester, Wielka Brytania.

Ø      W 1940r. wywieziona z rodzicami do przymusowej pracy w Rosji Sowieckiej.

Ø      Po amnestii wyjechała z Armią Andersa przez Kazachstan, Uzbekistan, Morze Kaspijskie i Persję do Palestyny.

Ø      Uczęszczała do szkoły podstawowej w Ain-Karem skąd wyniosła zamiłowanie do harcerskiego stylu życia.

Ø      Po wojnie przyjechała z rodzicami do Anglii gdzie ukończyła studia na wydziale architektury.

Ø      W latach 1971-72 wróciła do pracy harcerskiej przy Hufcu harcerek „Mazowsze” (WB).

Ø      Pełniła funkcje Referentki Wędrowniczek w Hufcu, opiekunki drużyny harcerek w Leicester, Hufcowej w latach 1976-80, członkini Komendy Chorągwi i Zarządu Okręgu WB.

Ø      Zawsze z pełnym oddaniem i zaangażowaniem oddawała się pracy harcerskiej i społecznej.

 

Pełny życiorys . . .

 

Hm. Maria Agopsowicz Klimaszewska

 

Ø   Urodziła się 4go czerwca 1909r. w Kutach, pow. Kosów Huculski.  Zmarła po ciężkiej chorobie 26 maja 1997r. w Leicester, Wielka Brytania.

Ø      Była nauczycielką z zawodu.

Ø      W 1940r. została wywieziona do przymusowej pracy w Rosji Sowieckiej.

Ø      Po amnestii wyjechała do Teheranu gdzie zgłosiła się do szkolnictwa.

Ø      Następnie pojechała do Wschodniej Afryki do obozu Morogoro i Kondoa w Tanganice.

Ø      Tam w 1942r. wstąpiła do harcerstwa i oddała się pracy zuchowej jako drużynowa gromady.

Ø      Po przyjeździe do Anglii osiedliła się z mężem w Leicester gdzie uczyła w polskiej szkole sobotniej i prowadziła gromadę “Szarotki Tatrzańskie”.

Ø      Udzielała się stale przy zuchach w Hufcu „Mazowsze”.

 

 Pełny życiorys . . .

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 8