Praca Nad Sobą i Służba Bliźnim

 

Kliknij hasło

 

 

Zwracaj się twarzą ku słońcu, a wówczas cień będziesz miała poza sobą.  Olga Małkowska

 

 

Czuwamy wierni twierdz obrońce...

 

 

To co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto zrobić. Lewis Carroll

 

 

Harcerstwo to dobra szkoła charakteru, jedna z najlepszych. hm RP Ryszard Kaczorowski

 

 

A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.  Jan Kochanowski

 

 

Życie bez przygód byłoby mało warte. Robert Baden

 

 

Młodzieńczym węzłem serc opaszcie cały świat. Olga Małkowska

 

 

 

 

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 9