Słowo Naczelniczki

 

 

 

 

"Zwracaj się twarzą ku słońcu, a wówczas cień będziesz miała poza sobą" – hasło Zlotu Harcerek "Bucze"

 

Rok 1910 jest powszechnie uważany za początek skautingu polskiego ale zainteresowanie metodą skautową ujawniło się nieco wcześniej w 1909r. W tym bowiem roku Edmund Naganowski, sekretarz Polskiego Towarzystwa Literackiego w Londynie ogłosił w piśmie „Słówo Polskie” (Lwów) artykuł o ruchu skautowym, który rozwijał się w Anglii pod kierownictwem Lorda Roberta Baden-Powell’a. Naganowski przesłał angielskie wydawnictwa do organizacji „Sokół” z którą związany był Andrzej Małkowski. Małkowski przełożył to na swoją wizję i wraz z innymi zwolennikami idei skautowej zapoczątkował polski ruch skautowy, który z czasem przybrał nazwę HARCERSTWO.

 

Dobiegamy już końca naszego trzyletniego programu obchodów Stulecia Harcerstwa. Bogatym programem świętowałyśmy ten Jubileusz w naszych gromadach i drużynach przygotowując się do kulminacyjnego punktu obchodów jakim był VIII Światowy Zlot ZHP, który odbył się latem 2010r. w Zegrzu pod Warszawą. Po drodze poznałyśmy historię harcerstwa od samych korzeni, aby lepiej zrozumiec cel i założenia naszego ruchu. Zdobywałyśmy wiedzę i doświadczenia, ażeby móc iść śladami naszych przodków i budować harcerstwo na dzień jutrzejszy.

 

Zlot Harcerek obrał nazwę „Bucze” – przedwojennej szkoły instruktorskiej, w której kształciły się kierowniczki Organizacji Harcerek zapewniając wysoki poziom pracy harcerskiej w całej Organizacji. Chcąc brać przykład z tych instruktorek tak wiernie i całym życiem pełniących służbę Bogu, Polsce i bliźnim, każdy obóz wybrał sobie patronkę której cechy charakteru i zdolności chciał naśladować. Przykład patronek i hasło Zlotu Harcerek zachęcał nas do stałego czynu dobrego i pozytywnego.

 

Na Zlot przyjechałyśmy z różnych stron świata. Nasze wspólne spotkanie dało nam okazję bliżej się poznać i naprawdę doświadczyć, co to znaczy należeć do Harcerstwa rozproszonego po całym świecie. Zauważyć można było, że mówimy wspólnym językiem, że łączą nas wspólne ideały. Mogłyśmy lepiej zrozumieć bogactwo, które wnoszą instruktorki ze wszystkich pokoleń i to, że naprawdę jesteśmy wielką rodziną. Program Zlotu był urozmaicony i bardzo bogaty jednak z uśmiechem na twarzy i hasłem „Czuwaj!” na ustach potrafiłyśmy nawet w ciężkich warunkach wykonać wszystkie zadania postawione przed nami.

 

Mam nadzieję że w czasie tych ostatnich trzech lat przygotowań do obchodu Stulecia Harcerstwa, miałyście pośród wszystkich przeżyć czas na refleksję i zastanowiłyście się, jak Wy możecie lepiej pełnić służbę harcerską w rozpoczynającym się drugim Stuleciu Harcerstwa. Na Zlocie miałyśmy okazję wpisać sobie do dzienniczka postanowienie na przyszłość. Te, które nie były na Zlocie mogą to jeszcze przemyśleć, a te, które były na Zlocie mogą przypomnieć sobie to, co postanowiły czynić. W duchu zapału, entuzjazmu i energi, który prowadził w wielki czyn twórców Harcerstwa – niech te wszystkie indywidualne postanowienia złączą się w jeden wielki czyn harcerski dla dobra ludzkości na przyszłe Sto Lat.

 

Czuwaj!

Anna Bnińska-Gębska hm

Naczelniczka Harcerek

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 9