Gry i Ćwiczenia

ZNAJDŹ RÓZNICE

 

 

   Odpowiedź
 


 

 

QUIZ ZLOTOWY

 

Odpowiedzi przesłać do Redakcji egazetka@zhppgk.org

 

1.                Jak nazywał się Jubileuszowy Zlot ZHP, który się odbył w lipcu /sierpniu 2010?

2.                Jaką nazwę przyjął Zlot Harcerek, a jaką Zlot Harcerzy?

3.                Kto był Komendantem całego Zlotu?

4.                Podaj imię i nazwisko oraz funkcję jaką pełni obecnie Komendantka Zlotu Harcerek?

5.                Podaj imię i nazwisko Komendanta Zlotu Harcerzy?

6.                Gdzie się odbywał ten Zlot?

7.                Co było tematem Zlotu Harcerek, czyli na czym oparte były nazwy poszczególnych obozów?

8.                Jaką nazwę otrzymał głowny plac, na którym zbierali się wszyscy na wspólne Msze św i zbiórki całego Zlotu?

9.                Kto był na fotografii, która wisiała na ołtarzu Kaplicy Zlotowej?

10.           Dlaczego cały Zlot pojechał do Świątyni Opatrzności w Wilanowie w niedzielę 1 sierpnia?

11.           W jakim miejscu Komenda Zlotu składała kwiaty w obecności całego Zlotu w dniu 1 sierpnia?

12.           Gdzie odbył się kominek całego Zlotu 1 sierpnia?

13.           Kto był honorowym gościem na tym kominku?

14.           Z jakich krajów przyjechali uczestnicy Zlotu?

15.           Podaj pierwszą linijkę piosenki całego Zlotu.

16.           Podaj pierwszą linijkę piosenki Zlotu Harcerek.

17.           Jakie było hasło Zlotu Harcerek?

18.           W jakim miejscu odbył się finał konkursu ‘Harcerstwo ma talent’ i rozgrywki sportowe?

19.           Kto dowoził wodę do zbiorników, które były rozmieszczone na terenie Zlotu?

20.           Jaka firma wypożyczała nam toalety?

 

A teraz kilka pytań, na które nie ma dobrych ani złych odpowiedzi.

 

1.                Czy jesteś zadowolona, że pojechałaś na zlot?

2.                Co uważasz że było najlepsze na zlocie?

3.                Co Ci się nie podobało na zlocie?

4.                Czy obecność na zlocie zachęciła Ciebie do dalszej pracy harcerskiej?

5.                Czy nawiązałaś znajomości, które utrzymujesz i masz zamiar jeszcze utrzymywać przez dłuższy czas?

 

 


 

ZAGADKA ZLOTOWA

 


Zadanie polega na odgadnięciu wydarzenia w historii harcerstwa, Polski albo Świata na podstawie podanego skrótu i dopasowania do właściwej daty.

 

Jest to skrócona wersja gry przeprowadzonej na Zlocie przez Komendę Zlotu Harcerzy "100 pytań na Stulecie Harcerstwa". Wersja ta została opracowana do użytku na zbiórce. 

 

 

Skrót

Historia

Data

? Wydarzenie ?

 

 

 

 

PPPDS

H

1910

 

ODWP"C"

H

1912

 

UPSwZwBA

H

1913

 

UTPiP

H

1914

 

OHŁswZHP

H

1918

 

PIIRP

P/Ś

1918

 

UHwWP-R

H

1920

 

PPZŻ

H

1926

 

ŚKSnB

H

1932

 

OZHwS

H

1935

 

PPH

H

1938

 

WDWŚ

P/Ś

1939

 

HpOOK"SS"

H

1939-45

 

JZHPPwPPIiA

H

1942

 

ApA

H

1943

 

URDZHPPGK

H

1948

 

SZHPwK

H

1948-1951

 

ZŁ-POHwK

H

1956

 

TCP

P/Ś

1966

 

PPS

H

1967

 

IŚZHpMCW

H

1969

 

ŚZHnKK

H

1976

 

WKWnP

P/Ś

1978

 

UNSZZ"S"

P/Ś

1980

 

PKIHAMwK

H

1980-81

 

ŚZHwClTB

H

1982

 

HP"BS"pWPwK

H

1983

 

ŚZHwRSUSA

H

1988

 

PIIIRP

P/Ś

1989

 

ŚZHwCPA

H

1994

 

PPdNATO

P/Ś

1999

 

ŚZwAK

H

2000

 

PPdUE

P/Ś

2004

 

ŚJPII

P/Ś

2005

 

ŚZHwWUSA

H

2006

 

ŚZSHwZP

H

2010

 

 

 

 

Odpowiedź

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 9