Zagadka Zlotowa - Odpowiedź

 

Zadanie polega na odgadnięciu wydarzenia w historii harcerstwa, Polski albo Świata na podstawie podanego skrótu i dopasowania do właściwej daty.

 

Jest to skrócona wersja gry przeprowadzonej na Zlocie przez Komendę Zlotu Harcerzy "100 pytań na Stulecie Harcerstwa". Wersja ta została opracowana do użytku na zbiórce. 

 

 

Skrót

Historia Harcerstwa, Polski lub Świata

Data

Wydarzenie

 

 

 

 

PPPDS

H

1910

Powstają pierwsze polskie drużyny skautowe

ODWP"C"

H

1912

Olga Drahonowska wprowadza powitanie "Czuwaj"

UPSwZwBA

H

1913

Udział polskich skautów w zlocie w Birmingham, Anglia

UTPiP

H

1914

Ustalenie tekstu Prawa i Przyrzeczenia

OHŁswZHP

H

1918

Organizacje harcerskie łączą się w Związek Harcerstwa Polskiego

PIIRP

P/Ś

1918

Początek II Rzeczypospolitej Polskiej

UHwWP-R

H

1920

Udział harcerstwa w wojnie polsko-rosyjskiej

PPZŻ

H

1926

Początek pracy zuchowej żeńskiej

ŚKSnB

H

1932

Światowa konferencja skautek na Buczu

OZHwS

H

1935

Ogólnopolski Zlot Harcerstwa w Spale

PPH

H

1938

Powstaje Pogotowie Harcerek

WDWŚ

P/Ś

1939

Wybuch drugiej Wojny Światowej

HpOOK"SS"

H

1939-45

Harcerstwo pod Okupacją obiera kryptonim "Szare Szeregi"

JZHPPwPPIiA

H

1942

Jednostki ZHP powstają w Palestynie, Persji, Indiach i Afryce

ApA

H

1943

Akcja pod Arsenałem

URDZHPPGK

H

1948

Uchwalenie regulaminu działalności ZHP poza granicami kraju

SZHPwK

H

1948-1951

Stalinizacja ZHP w Kraju

ZŁ-POHwK

H

1956

Zjazd Łódzki - próba odrodzenia harcerstwa w Kraju

TCP

P/Ś

1966

Tysiąclecie Chrztu Polski

PPS

H

1967

Początek pracy Skrzatów

IŚZHpMCW

H

1969

I Światowy Zlot Harcerstwa pod Monte Cassino, Włochy

ŚZHnKK

H

1976

Światowy Zlot Harcerstwa na Kaszubach, Kanada

WKWnP

P/Ś

1978

Wybór Karola Wojtyły na Papieża

UNSZZ"S"

P/Ś

1980

Utworzenie Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego "Solidarność"

PKIHAMwK

H

1980-81

Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A Małkowskiego w Kraju

ŚZHwClTB

H

1982

Światowy Zlot Harcerstwa w Comblain la Tour, Belgia

HP"BS"pWPwK

H

1983

Harcerstwo pełni “Białą Służbę” podczas wizyty Papieża w Kraju

ŚZHwRSUSA

H

1988

Światowy Zlot Harcerstwa w Rising Sun, USA

PIIIRP

P/Ś

1989

Początek III Rzeczypospolitej Polskiej

ŚZHwCPA

H

1994

Światowy Zlot Harcerstwa w Clumber Park, Anglia

PPdNATO

P/Ś

1999

Polska przyjęta do NATO (North Atlantic Treaty Organisation)

ŚZwAK

H

2000

Światowy Zlot w Acton, Kanada

PPdUE

P/Ś

2004

Polska przyjęta do Unii Europejskiej

ŚJPII

P/Ś

2005

Śmierć Jana Pawła II

ŚZHwWUSA

H

2006

Światowy Zlot Harcerstwa w Whiteford, USA

ŚZSHwZP

H

2010

Światowy Zlot Stulecia Harcerstwa w Zegrzu, Polska

 

Wrócić na stronę gazetki "Gry i Ćwiczenia" - Numer 9