VIII Światowego Zlotu ZHP „Twierdza”, Zegrze, Polska 24 lipiec-07 sierpień 2010r.

Program Zlotu Harcerek „Bucze”

Dzień

Hasło Zlotu Harcerek

Program

sobota 24 lipca

 

Przyjazd i stawianie obozów

 

niedziela 25 lipca

Święci są po to aby świadczyć o wielkiej godności człowieka.  

Jan Paweł II

Stawianie obozów

Wspólna msza święta, „kawiarenka”  i na przywitanie „Czuwaj!”

Ogniska Okręgami

 

poniedziałek 26 lipca

Zwracaj się twarzą ku słońcu, a wówczas cień będziesz miała poza sobą.

Olga Małkowska

Otwarcie Zlotu Harcerek „Bucze”

Gry poznajmy się

Ognisko Zlotu Harcerek

Gospoda Komend Obozów

 

wtorek 27 lipca

Czuwajmy wierni twierdz obrońce...

Z pieśni zlotowej

Otwarcie Zlotu „Twierdza”

Msza Święta

Defilada Okręgami

Zwiedzanie obozów zlotowych

Wspólne Ognisko Zlotowe

Program 100 Ognisk

Gospoda Komend Obozów

 

środa 28 lipca

Każda sprawność zdobyta to krok na drodze harcerskiego doskonalenia się, krok ku lepszej przyszłości, krok do uczciwszego „Czuwajmy!” Jadwiga Falkowska

 

Gra Harców

Wspólne zajęcia wędrownicze

Ogniska mieszane

Gospoda Komend Obozów

czwartek 29 lipca

To co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto zrobić.  

Lewis Carroll

Służba Bliźnim w okolicach Warszawy oraz

całodzienna wycieczka na Farmę Życia,

Przygotowanie do konkursu w Harcerstwie mamy talent i gry pokazowej na dzień gości,

zwiedzanie wystawy zlotowej

Dla wędrowniczek – program dekad

Półdniowe zajęcia wędrownicze,

Ogniska mieszane

Ognisko wędrownicze

Gospoda wędrownicza

 

piątek 30 lipca

Harcerstwo... jest życiem.  Ewa Grodecka

Gra: Spotkanie Pokoleń: Nasze Instruktorki – zbiórki w obozach – mieszane grupy harcerek/wędrowniczek

Gra: Spotkanie Pokoleń: Konferencja na Buczu

Kominki w obozie

Ognisko instruktorskie

Gospoda instruktorska

Wyjazd na teatr Powstańczy

 

sobota 31 lipca

Harcerstwo to dobra szkoła charakteru, jedna z najlepszych.  

Ryszard Kaczorowski

Przywitanie gości, raport,

Msza Święta

Defilada Zlotami

Gra Pokazowa i Kiermasz

Ognisko Zlotu Twierdza

Wieczorna Gra „Mały Sabotaż”

 

niedziela 01 sierpnia

A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba. 

Jan Kochanowski

Msza Święta w Świątyni Opatrzności, zwiedzanie krypty,

zwiedzanie obozami placówek Powstańczych i Apel Poległych,

Godzina „W” i składanie wieńca pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza,

cichy pochód ulicami Warszawy

kominek w ogrodzie Muzeum Powstania Warszawskiego

 

poniedziałek 02 sierpnia

Każdy punkt Prawa daje nam możność zdobywania wartości duchowych i niematerialnych.  

Elżbieta Andrzejowska

Program obozów zlotowych

Zbiórka z wędrowniczkami

Dla wędrowniczek – program dekad

Eliminacje konkursu W Harcerstwie mamy Talent

Ogniska mieszane

Gospoda Komend Obozów

 

wtorek 03 sierpnia

Życie bez przygód byłoby mało warte.  

Robert Baden Powell

Całodzienna wycieczka do Warszawy dla obozów harcerek/harcerzy

Wędrówka w Puszczy Kampinowskiej; Wędrownicza Gra Emigracja

Ogniska mieszane

Gospoda wędrownicza

 

środa 04 sierpnia

Przyroda bez człowieka może żyć ale człowiek bez przyrody zginie.

Autor nieznany

program obozów zlotowych

rozgrywki sportowe

Zajęcia wędrownicze: Wędrownicza Gra o Emigracji

Ognisko wędrownicze

Ogniska mieszane

Gospoda dla zastępowych

 

czwartek 05 sierpnia

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.  

Jan Paweł II

 

Dzień Sportu: Wesoła Olimpiada

Finał Konkurs Zlotów Harcerek i Harcerzy – w Harcerstwie mamy Talent

Ognisko Zlotu Harcerek

piątek 06 sierpnia

Młodzieńczym węzłem serc opaszcie cały świat.  

Olga Małkowska

Zakończenie Zlotu Harcerek „Bucze”

Zakończenie Zlotu „Twierdza”

Msza Święta

Burza

 

sobota 07 sierpnia

 

Likwidacja obozów i wyjazd

 

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat" - Numer 9