Jestem harcerką bo Harcerstwo dba o rozwój całego człowieka

 

Uwzględniając wszystkie wcześniej wymienione argumenty możemy dojść do wniosku że Harcerstwo dba o rozwój całego człowieka.

 

Harcerstwo wyrosło w chwili kiedy było Polsce potrzebne - przy odzyskaniu niepoldegłości. Podczas lat wojennych, były Polsce potrzebne osoby typu mocnego żołnierza, sprawnego fizycznie, zdolnego umysłowo, umiejącego słuchać i dowodzić. Od tego momentu Harcerstwo ciągle działa i jest Polsce potrzebne. Choć  teraz, ma inne pole działania - utrzymanie naszych charakterów narodowych - szczególnie dla tych z nas które żyjemy w środowisku poza Polską.

 

Praca nad sobą polega na dążeniu do cech postawy harcerskiej. Nasz rozwój dba, przede wszystkim o to żebyśmy czyniły dobro i potrafiły się oprzeć złu, przeciwstawić się wadom np. palenia papierosów, nieprawidłowe odżywianie, nadużywanie alkoholu i narkotyków które prowadzą do niewłaściwego trybu życia.

 

Duch katolicki, który jest istotną częścia życia harcerskiego pokłada nacisk na moralne wychowanie. Podobnie, stała praca nad sobą dąży do własnego doskonalenia moralnego i umysłowego; pozwalając na rozszerzenie horyzontów myślowych. Umysł dojrzały łatwiej ogarnia napotkane w życiu sprzeczności. Rozwiązywanie życiowych problemów jest też ułatwione przez szerokie doświadczenia życiowe które zdobywamy na zbiórkach i akcjach.

 

Wychowanie należy zaczynać nie od rozwijania intelektu, lecz od wyrabiania charakteru - indywidualności człowieka. Według Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego harcerka myśli o innych, pomaga im i posiada cechy łączące jednostkę - lojalność, wspólne słownictwo, uczciwość, karność, moralność, czystość. Te cechy charakteru budują charyzmę, siłę i pewność siebie. Lecz nie powinno się przestrzegać Praw tylko w zastępie czy drużynie; dotyczą one w równej mierze obowiązków rodzinnych, szkolnych, zawodowych i obywatelskich, które razem wzięte, składają się na służbę Polsce i bliźnim. Tym sposobem, uczymy się jak wykonać praktyczne zadania życiowe.

 

Wniosek

Harcerstwo dąży do tego ażebyśmy byłi ludźmi dobrymi i prawymi, którzy przestrzegają zasady moralne; ludźmi mądrymi i twórczymi, takimi, którzy przyczyniać się będą myślą i pracą do rozwoju kultury Narodu, ludźmi dzielnymi, którzy potrafią działać, walczyć, poświęcać się, kierować i dowodzić. Ludźmi dumnymi z wiary i Narodu. Chcąc wychować pełnego człowieka jest ambicją Harcerstwa.

 

Czuwaj!

Zosia Mrozek-Folkierska sam.

Wielka Brytania

 

(Tekst przygotowany na „Konferencję na Buczu” która odbyła się w ramach Spotkania Pokoleń na Zlocie Harcerek „Bucze”, podczas Jubileuszowego VIII Światowego Zlotu ZHP „Twierdza”, Zegrze, Polska 2010r.)

 

Wrócić na stronę gazetki - Migawki