Formularze na wnioski o mianowanie hm., phm., dz.h. oraz weryfikację stopnia instruktorskiego:

 

Harcmistrzyni

 

Wniosek o Mianowanie

Protokół próby na harcmistrzynię:

Część 1: wypełnia kandydatka na hm.

Część 2: wypełnia jedna z opiekunek próby.

Część 3: Opinia instruktorki, która nie jest opiekunką próby, ale zna kandydatkę z pracy harcerskiej.

Część 4: Opinia instruktorki, która nie jest opiekunką próby, ale zna kandydatkę z pracy harcerskiej.

Wykaz Służby hm.

 

Podharcmistrzyni

 

Wniosek o Mianowanie

Protokół próby na podharcmistrzynię:

Część 1: wypełnia kandydatka na phm.

Część 2: wypełnia instruktorka przeprowadzająca próbę

Wykaz Służby phm.

 

Działaczka harcerska

 

Wniosek o Mianowanie

Protokół próby na działaczkę harcerską:

Część 1: wypełnia kandydatka na dz.h.

Część 2: wypełnia instruktorka przeprowadzająca próbę

Wykaz Służby dz.h.

 

Werifykacja Stopnia

 

Wniosek o Weryficację Stopnia

Protokół próby weryfikacji stopnia

Część 1: wypełnia kandydatka

Część 2: wypełnia instruktorka przeprowadzająca próbę

Wykaz Służby (Weryficację Stopnia)

 

Zobowiązanie Instruktorskie

 

Wskazówki dla KANDYDATEK

 

Wskazówki dla INSTRUKTOREK przeprowadzających próby i zgłaszających wniosk

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek