XIX WIEK
   Polska znajdowała się pod trzema zaborami:
  
rosyjskim, pruskim i austro-węgierskim

 

XX WIEK

      

 

1907

Powstanie Skautingu     

      

 

       

 

1910
Powstanie Harcerstwa

 

Wymarsz I Kompanii Kadrowej (6 sierpnia)

Powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej (22 października)

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                          
   

Józef Dowbór- Muśnicki zostaje dowódcą I Korpusu
Polskiego w Rosji

                                                                                                    

 

1918

14 punktów Prezydenta Wilsona (8 stycznia)


 

     

 

 

 

 

 

 

 

Powstanie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej
(28 października)

Kapitulacja Austrii
(3 listopada)

  

Powrót Józefa Piłsudskiego (10 listopada);

Zawieszenie broni i koniec wojny i początek tworzenia
polskiej państwowości (11 listopada)

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śmierć Andrzeja Małkowskiego (15 stycznia)

 

Ignacy Paderewski Premierem (16 stycznia)

 

 

 

 

     

     

 

II Powstanie Śląskie (19-20 sierpnia)

 

 

1921

 

    

Plebiscyt (20 marca)

    

 

 

   
   
          1923
   

     

OBRAZY

Zaślubiny Polski z Bałtykiem – Wojciech Kossak

Orlęta Lwowskie – Wojciech Kossak

Walki przy moście Chwaliszewskim w Poznaniu

Zwycięski szturm na Prezydium Policji i śmierć Franciszka Ratajczaka Leon Prauziński

Zdjęcia i obrazy domena publiczna, Narodowe Archiwum Cyfrowe  https://www.nac.gov.pl

Mapa Rozbiorów Hallibut Tłumaczone przez Alakosta

 

DODATKOWE INFORMACJE:

https://niepodlegla.gov.pl

http://dzieje.pl/aktualnosci/2018-rok-jubileuszu-stulecia-odzystania-niepodleglosci

Opracowanie – Jolanta Sabbatówna
 

Grafika – Anna Mochlińska-Rakowicz
 

Konsultacja – Dorota Chmielewska
 

Mapa II RP – Basia Paceśna Verceuil

 

     
     

  

 

 Link do PDF Drogi do Niepodległości