ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 

Chorągwie i Jednostki na świecie  |  Nasza Kronika  |  Pisma Harcerskie - Węzełek

    Kontakt   |   Wiadomości Urzędowe

Chorągwie

Obecnie, jest ponad 3,000 członków Organizacji Harcerek na świecie.  Dalsze informacje o różnych Chorągwiach można uzyskać przez poszczególne strony internetowe, lub przez kontakt z Główną Kwaterą Harcerek.

Naczelniczka Harcerek:  hm. Danuta Figiel
 

Chorągiew Harcerek

Strona Internetowa

Argentyna

 
Australia www.zhp.org.au

Austria

www.zhp-austria.com

Francja

https://aixpolonica.net/harcerstwo/

Kanada

www.zhpkanada.ca

Irlandia www.zhp.ie
Madryt  

Stany Zjednoczone

www.czuwaj.org

Wielka Brytania

www.zhpwb.org.uk

Jednostki harcerskie znajdują się w Szwecji, Irlandii, Holandii i Niemczech. 


Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek