Referat Harcerek

 

Gawędy

 

Harcerka jest oszczędna i ofiarna

Harcerska dola radosna

nr 7 Gawędy

nr 4 Gawędy

      Harcerstwo dba o rozwój całego człowieka nr 9 Migawki/Spotkanie Pokoleń
      Harcerstwo pielęgnuje patriotyzm nr 9 Migawki/Spotkanie Pokoleń
      Harcerstwo pokazuje mi jak dawać sobie radę nr 9 Migawki/Spotkanie Pokoleń
      Harcerstwo rozwija umysł nr 9 Migawki/Spotkanie Pokoleń

Honor      

nr 3 Gawędy

Kieruj się drogowskazem Prawa Harcerskiego

nr 5 Gawędy

      Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy

nr 8 Gawędy

Służba Bliźnim

nr 2 Gawęda

Służba Polsce – Wczoraj i Dziś 

nr 6 Gawędy

Zastąpmy egoizm służbą

nr 1 Słowo Naczelniczki

      Zwracaj się twarzą ku słońcu... nr 9 Słowo Naczelniczki

 

 

Wrócić na stronę Referat Harcerek.

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek