Referat Harcerek

Dziewczęta w wieku od 10/11 -15 lat są harcerkami pracującymi w drużynach harcerek.  Starsze harcerki w wieku 16-18, mogą tworzyć drużyny lub patrole harcerek - wędrowniczek.

Harcerki kierują się Prawem Harcerskim i składają Przyrzeczenie po zdobyciu stopnia ochotniczki.

Prawo Harcerskie

  1.   Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

  2.   Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.

  3.   Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.

  4.   Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.

  5.   Harcerka postępuje po rycersku.

  6.   Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

  7.   Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

  8.   Harcerka jest zawsze pogodna.

  9.   Harcerka jest oszczędna i ofiarna.

  10.   Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

Przyrzeczenie

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu".

Przyrzeczenie składać może dziewczynka po zdobyciu stopnia ochotniczki.

Ukłon i Pozdrowienie

Wspólnym pozdrowieniem harcerek jest słowo "CZUWAJ!", wypowiadane w postawie bacznej, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgięta w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi trzema palcami.

Materiały dla drużynowych drużyn harcerek:

Gawędy

 

Gry i Ćwiczenia

 

Historia

 

Ogniska i Kominki

 

Praca Nad Sobą

 

Służba Bogu

 

Stopnie harcerskie

 

Sprawności dla harcerek

Technika Harcerska

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek