Sprawność Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski

 

Podpis

Klucz *

1.   Wykaże się znajomością wydarzeń prowadzących do odzyskania niepodległości w 1918 r.  (Co to były rozbiory i życie pod każdym zaborem.)


I D Z N 

2.   Wie, jak przebiegał proces utrwalenia niepodległości oraz ochrony terytorium Polski i konsolidacji granic II Rzeczypospolitej w pierwszych latach po jej odzyskaniu.


I D Z N 

3.   Zna czołowe postacie okresu walk o odzyskanie niepodległości i utrwalenia granic II Rzeczypospolitej.


I D Z N 

4.   Zapozna się z życiorysem wybranego przez siebie działacza niepodległościowego (polityka, wojskowego lub społecznika) lub życiorysem swojego przodka, który brał udział w walkach o niepodległość.


I D Z N 

5.   Opowie o wymarszu I Kompanii Kadrowej z Oleandrów, Legionach, Orlętach Lwowskich, wojnie polsko-bolszewickiej i o Traktacie Wersalskim.


I D Z N 

6.   Założy album, sama lub w zespole, w którym krótko opisze i zilustruje główne wydarzenia oraz narysuje mapę Polski po konsolidacji granic.


I D Z N 

7.  Wie, jaką rolę odegrało harcerstwo w okresie walki i utrwalania granic II Rzeczpospolitej.


I D Z N 

8.   Zna co najmniej 3 piosenki z tego okresu, w tym przynajmniej jedną piosenkę harcerską.


I D Z N 

9.   Uczestniczyła w obchodach stulecia niepodległości na terenie drużyny, hufca lub chorągwi.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L14, Londyn 11 listopad 2017

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek