Referat Harcerek

Historia

 

Można też przeczytać migawki historii Harcerstwa i ciekawe życiorysy instruktorek i instruktorów w e-gazetkach 100 LAT http://zhppgk.org/organizacja_harcerek/egazetka.htm

 

Wrócić na stronę Referat Harcerek.

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek