ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 

Chorągwie i Jednostki na świecie  |  Nasza Kronika  |  Pisma Harcerskie - Węzełek

    Kontakt   |   Wiadomości Urzędowe

Kontakt

Naczelnictwo wraz z Przewodniczącym znajduje się w Londynie, Wielkiej Brytanii.

Naczelniczka Harcerek: hm. Danuta Figiel

Adres:

Związek Harcerstwa Polskiego

23-31 Beavor Lane

London  W6 9AR  England

tel:  +44 20 8748 8006

fax: +44 20 8748 1891

 

naczelniczka@zhp.org

Dalsze informacje o różnych Chorągwiach można uzyskać przez poszczególne strony internetowe, lub przez kontakt z Główną Kwaterą Harcerek.

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek