Harcerska gazetka internetowa "Sto Lat" wita serdecznie wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami przygotować się do świętowania stulecia Harcerstwa!
Spis Treści                              Spis Treści
       
       

  
Nr. 1  listopad 2007

    
Nr. 2  kwiecień
2008 

  
Nr. 3  czerwiec
2008


1909-1920:  Początki ruchu harcerskiego
Polska w okresie zaborów, I. Wojny Światowej

i
Wojny Polsko-Rosyjskiej

 


1920-1939: Harcerstwo w II. Rzeczypospolitej
Odbudowa niepodległego państwa polskiego
po 123 latach niewoli

 


1939-1945: Harcerstwo w II. Wojnie Światowej w Kraju i poza granicamiNr. 4  listopad 2008

 
Nr. 5  kwiecień 2009


Nr. 6  czerwiec 2009

1944-1991: Harcerstwo w Kraju
i poza granicami, Emigracja Niepodległościowa i Polska Ludowa

"Słowa uczą, a czyny porywają"

"Bo nie dość jest myśleć i chcieć - o Polsce i dla Polski. Trzeba samemu REPREZENTOWAĆ Polskę."

Nr. 7  listopad 2009

Nr. 8  kwiecień 2010

Nr. 9  listopad 2010

100 lat służby Bogu i Polsce

 

Przez najbliższe trzy lata – aż do roku jubileuszowego 2010 – nasza gazetka będzie towarzyszyć harcerkom i wędrowniczkom na drodze poznawania przeszłości, aby tym lepiej odpowiedzieć na wyzwania przyszłości.

Gazetka będzie dostarczała materiałów do programu obchodów stulecia opracowanego przez Główną Kwaterę Harcerek. Program wprowadza trzy Sprawności Stulecia – na trzech różnych poziomach – i obejmuje pracę nad sobą i pracę dla innych. Każda chorągiew wyznaczy sobie własny cel dobroczynny, a wspólna akcja całego Związku zostanie ogłoszona przez Naczelnictwo w późniejszym terminie.

Planujemy trzy numery gazetki rocznie. Pierwszy numer (jesień 2007) będzie poświęcony początkom ruchu harcerskiego, zimowy – harcerstwu w Polsce Niepodległej, wiosenny – losom harcerek i harcerzy w czasie Drugiej Wojny Światowej, a kolejny jesienny 2008 – historii harcerstwa w Kraju i na Emigracji po Drugiej Wojnie Światowej. Prosimy wszystkich o przesłanie nam pomysłów, komentarzy, opowiadań i artykułów a także wywiadów, przeprowadzonych jako część Sprawności Stulecia.

Czuwaj! 

Redakcja

 

Sprawności Stulecia

Bibliografia

Słowniczek

Archiwum

Kontakt z Nami

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek