ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 

Chorągwie i Jednostki na świecie  |  Nasza Kronika  |  Pisma Harcerskie - Węzełek

    Kontakt   |   Wiadomości Urzędowe

Pisma Harcerskie

WĘZEŁEK – pismo instruktorek – wychodzi już 50-ty rok - zawsze był i jest wolną trybuną na łamach której każda z nas może i powinna swobodnie się wypowiadać. Drukowane w Węzełku wypowiedzi nie zawsze zgadzają się z opinią Redakcji.

Redaktorka: pwd. Anna Bartlett

Węzełek nr. 333 - 2019 Węzełek nr. 334 - 2020 Węzełek nr. 335 - 2020 Węzełek nr. 336 - 2020
       
Węzełek nr. 337 - 2020 Węzełek nr. 338 - 2021 Węzełek nr. 339 - 2021 Węzełek nr. 340 - 2021

Wydawca: Główna Kwatera Harcerek – 23-31 Beavor Lane, London W6 9AR GB
e-mail: wezelek@zhp.org

Konto bankowe: Polish Girl Guides Association

PRENUMERATA
Przypominamy, że prenumerata „Węzełka” wynosi obecnie:
Wielka Brytania Ł 20.00
Stany Zjednoczone US $ 30.00
Kanada CAN $ 40.00
Australia Aus $ 40.00
Europa Euro 25.00

Ponieważ opłaty bankowe przy realizacji małych czeków czasem przewyższają ich wartość, prosimy o przesyłki zbiorowe. Można też przesłać banknoty w kopercie, wkładając je do grubszej kartki – jak dotąd dochodzą.

Prenumeratę mozna zamówić przez Główną Kwaterę w Londynie albo:

UWAGA!!! Wysyłając czek, pamiętajcie załączyć kartkę z nazwiskiem i adresem nadawcy i przeznaczeniem czeku np. Opłata za rok xx, Supełek, składka instruktorska.

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek