ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 

Chorągwie i Jednostki na świecie  |  Nasza Kronika  |  Pisma Harcerskie - Węzełek

    Kontakt   |   Wiadomości Urzędowe

Wiadomości Urzędowe

       Składnica

REGULAMIN ORGANIZACJI HARCEREK 

  

GŁÓWNA KWATERA HARCREREK

23-31 Beavor Lane, London W6 9AR

Londyn 2010
 

   Regulamin Organizacji Harcerek

Formularze na wnioski o mianowanie hm., phm., dz.h. oraz weryfikację stopnia instruktorskiego: 

1.   A-Wniosek o mianownie hm, phm, dz.h.

2.   A-Wniosek o weryfikację stopnia.

3.   B-Protokół próby na hm, phm, dz.h.

4.   B-Protokół próby na weryfikację stopnia

5.   C-Wykaz służby hm, phm, dz.h., weryfikacja stopnia

6.   D-Zobowiązanie instruktorskie do podpisania przez kandydatki na phm, dz.h. i instruktorki przechodzące weryfikację stopnia

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek