ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

działający poza granicami Kraju
 

ORGANIZACJA HARCEREK

 


Związek Harcerstwa Polskiego działa poza
granicami Kraju na podstawie Statutu z 1936 roku. Jest nieprzerwaną ideową i organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską. Stosuje harcerskie metody wychowawcze oparte na ideałach zawartych w  Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim z potrójną służbą - Bogu, Polsce i bliźnim.

Działamy na 4 kontynentach w następujących krajach: Argentyna, Australia, Austria, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania.

Łączy nas to samo Przyrzeczenie, które składały kolejne pokolenia: Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.

Regularna praca jednostek młodzieżowych odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych zgodnie z tradycyjną metodą i zasadami harcerskimi.  Programy uwzględniają różne grupy wiekowe. Jednostki wyjeżdżają na coroczne akcje letnie i zimowe.

 


Nasze Programy

Związek Harcerstwa Polskiego realizuje swoje cele wśród młodzieży żyjącej poza Polską stosując harcerską metodę wychowawczą i wprowadzając w życie tradycyjny system wartości harcerskich. Praca Organizacji Harcerek odbywa się w zastępach i drużynach harcerskich, patrolach wędrowniczych, gromadach zuchowych i gromadkach skrzatowych.

Nasze programy, które prowadzimy w języku polskim obejmują:

  • Cotygodniowe zbiórki gromad, gromadek i drużyn, podczas których za pomocą wspólnych gier, ćwiczeń, śpiewu i gawęd dziewczęta zdobywają wiedzę i umiejętności, które prowadzą do przyznania gwiazdek zuchowych, sprawności i stopni harcerskich,

  • Wycieczki w teren, biwaki, obozy letnie i zimowiska.

  • Zajęcia na świeżym powietrzu, m. in. wędrówki, biwaki, biegi orientacyjne, kajakowanie, żeglowanie, narciarstwo i inne sporty.

  • Służba bliźnim m.in. dobre uczynki, działalność charytatywna.

  • Czynny udział w obchodach świąt narodowych i religijnych.

  • Coroczne kursy dla zastępowych, drużynowych , oraz kandydatek na stopnie instruktorskie.

Polki Na Emigracji i Za Granicą  Konferencja zorganizowana przez Radę Polonii Świata wspólnie z Senatem RP i Komisją Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, 26.05.2021.

 

Zaproszono Organizację Harcerek, do uczestnictwa w Konferencji oraz poproszono o prezentację. Przedstawiłyśmy kilka przykładów naszych instruktorek, które nie tylko zakładały jednostki harcerskie, ale przyczyniały się do rozwoju polskiego społeczeństwa. Te sześć kobiet to tylko wierzchołek góry lodowej, bo takich jak one jest mnóstwo – i w naszej historii i obecnie. Celem ich był i jest - jak od ponad stu lat - wychowywanie dzieci i młodzieży na dobrych, prawych ludzi, na dobre instruktorki harcerskie, które będą w przyszłości swoim przykładem wskazywały drogę do Ideału Służby Bogu, Polsce i bliźnim.

 

Aby obejrzeć prezentację kliknij tutaj.


Mini-Adastra I

6-go lutego 2021 r. (7-go w Australii), zgromadziło się 234 instruktorek z 10-ciu krajów na spotkaniu pod nazwą Mini-Adastra!  W środku symbolu naszej Mini-Adastry jest lilijka i hasłem naszego spotkania było „Idziemy za Światłem Lilijki”.  Rozpoczęłyśmy nasze spotkanie obrzędem symbolicznie przekazując instruktorkom na całym świecie tę świeczkę z naszą lilijką.

 

Słyszałyśmy o jednostkach w Argentynie, Austrii, Australii, Francji, Kanadzie, Irlandii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Widzimy jak instruktorki dbają o język polski w krajach gdzie już czwarte pokolenie zapisuje się do harcerstwa, jak instruktorki z wielkim sukcesem zakładają nowe  jednostki, kreatywnie prowadzą  zbiórki wirtualnie, organizują złazy wędrownicze, organizują mini-kolonie dla zuchów, przeprowadzają kształcenie zdalne, prowadzą programy systemem zastępowym, i dbają o proaktywne włączanie młodszych instruktorek do współodpowiedzialności za przyszłość Chorągwi i Okręgu.

 

Prezentacje były nie tylko  bardzo ciekawe, ale inspirujące i widzimy ile energii każda wkłada, aby zaangażować naszą młodzież. Za to serdecznie dziękuję!

 

Życzę, aby nasza symboliczna świeczka dała Wam  energię, abyście  na każdej wirtualnej zbiórce mogły nadal pomagać młodzieżyw  rozwiązywaniu różnych zagadnień  przekazując pomysłowość, pozytywność, wytrwałość, radość i ciepłe uśmiechy.

 

Do następnego spotkania kiedy będziemy mogły dalej wzmacniać nasz krąg przyjaźni.

 

Czuwaj!

 

Program Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Czytaj więcej . . .
Sprawnośći Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski

Link do: Odzyskanie Niepodległości Oś Czasowa 

Szczeble

 

 

 


Harcerska gazetka
internetowa "Sto Lat"
Skrzaty  Zuchy Harcerki Wędrowniczki

 

Wrócić do Strony Głównej ZHP 

© Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera Harcerek
23-31 Beavor Lane, London W6 9AR England
tel: +44 20 8748 8006 | fax: +44 20 8748 1891

Ta strona była udoskonalana 23.02.2023